Αρ. Απόφασης Κ.Π. 9/2020 – Προτάσεις για τον εξωραϊσμό και την αποψίλωση οικοπέδων εντός σχεδίου πόλεως Πτολεμαΐδας.

Accessibility
Κλείσιμο