Αρ. Απόφασης Κ.Π. 4/2022 – Γνωμοδότηση σχετικά με την λήψη απόφασης μετά από αίτημα της εταιρείας ΔΕΗ Blue για την δέσμευση χώρων στάθμευσης φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Accessibility
Κλείσιμο