Αρ. Απόφασης Κ.Π. 24/2019 – Σύμφωνη γνώμη Συμβουλίου Κοινότητας Πτολεμαΐδας για την εκτέλεση εργασιών εκσκαφής σε δημοτικές εκτάσεις του αγροκτήματος Πτολεμαΐδας.

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 23/2019 – Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων
January 9, 2020

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 24/2019 – Σύμφωνη γνώμη Συμβουλίου Κοινότητας Πτολεμαΐδας για την εκτέλεση εργασιών εκσκαφής σε δημοτικές εκτάσεις του αγροκτήματος Πτολεμαΐδας.

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 24/2019 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο