Αρ. Απόφασης Κ.Π. 2/2022 – Γνωμοδότηση σχετικά με την παραχώρηση κατά χρήση έκτασης στην Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης ευρύτερης περιοχής Αμυνταίου.

Accessibility
Κλείσιμο