Αρ. Απόφασης Κ.Π. 17/2020 – Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης των Λιγνιτικών περιοχών.

Accessibility
Κλείσιμο