Αρ. Απόφασης Κ.Π. 14/2022 – Αποξήλωση παλαιών τσιμεντένιων κάδων απορριμάτων
May 12, 2022

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 15/2022 – Διοικητική αποβολή και απομάκρυνση αυθαίρετων κατασκευών

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 15/2022 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο