Αρ. Απόφασης Κ.Π. 13/2021 – Κατάθεση ερωτημάτων εν όψη Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Εορδαίας (28/0/) με θέμα: Απολογισμός των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής

Accessibility
Κλείσιμο