Αρ. Απόφασης Κ.Π. 12/2020 – Εισήγηση Κοινότητας Πτολεμαΐδας σχετικά με τον Κανονισμός λειτουργιάς Λαϊκών Αγορών

Accessibility
Κλείσιμο