Αρ. Απόφασης Κ.Π. 1/2022 – Γνωμοδότηση σχετικά με την παραχώρηση κατά χρήση έκτασης στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης .

Accessibility
Κλείσιμο