Αρ. Απόφασης Κ.Π. 11/2020 – Προτάσεις για το κλάδεμα, αποξήλωση ή αντικατάσταση επικίνδυνων για την ασφάλεια, των πολιτών, δέντρων σε σημεία της πόλης.

Accessibility
Κλείσιμο