Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 99/2021 – Κατανομή ποσού (Γ κατανομή 2021) στις Σχολικές επιτροπές του Δήμου Εορδαίας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων

Accessibility
Κλείσιμο