Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 98/2021 – Αποφασίστηκε η χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (λαϊκών αγορών)

Accessibility
Κλείσιμο