Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 98/2019 – Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου και Προέδρου της Τ.Κ. Καρυοχωρίου στην Αθήνα και εξειδίκευση σχετικής πίστωσης

Accessibility
Κλείσιμο