Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 98/2018 – Δωρεάν παραχώρηση καταστημάτων ΟΕΚ Πτολεμαΐδα Ι στον Αθλητικό Σύλλογοι Ερασιτεχνών Αλιέων Πτολεμαΐδας.

Accessibility
Κλείσιμο