Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 97/2019 – Αποδοχή ποσού από πιστώσεις ΣΑΕΠ 541 για το έργο Συντήρηση στέγης στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Δήμου Εορδαίας – Τροποποίηση Πρ/σμού & Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019.

Accessibility
Κλείσιμο