Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 96/2019 – Αποφασίσθηκε η Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού με την μελέτη με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΑΕΒΑΛ »

Accessibility
Κλείσιμο