Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 95/2018 – Έγκριση επιστροφής τελών κατά 30% σε πολύτεκνους και ΑΜΕΑ ( από 1-1-2016 έως 31-10-2016 2η παράταση )

Accessibility
Κλείσιμο