Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 92/2020 – Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών με την ονομασία « ΙΟΛΑΟΣ » Δήμου Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο