Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 9/2021 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 67/2020 απόφασης της σχολικής επιτροπής β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Εορδαίας για την μείωση των μισθωμάτων των σχολικών κυλικείων για το σχολικό έτος 2020-2021.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 8/2021 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 89/2020 απόφασης της σχολικής επιτροπής Α/θμίας εκπαίδευσης του Δήμου Εορδαίας για την μείωση των μισθωμάτων των σχολικών κυλικείων για το σχολικό έτος 2020-2021
March 5, 2021
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 10/2021 – Αποφασίσθηκε τη τροποποίηση της υπ.αριθμ. 156/2020 ΑΔΣ περί παραχώρησης κατά χρήση οικοπέδου ιδιοκτησίας Δήμου Εορδαίας , στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη/ Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας , για ανέγερση Περιφερειακού Κέντρου Πολιτικής Προστασίας.
March 5, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 9/2021 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 67/2020 απόφασης της σχολικής επιτροπής β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Εορδαίας για την μείωση των μισθωμάτων των σχολικών κυλικείων για το σχολικό έτος 2020-2021.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 9/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο