Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 88/2020 – Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό έτος – τάξη Μαθητείας και στα Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και στο ΕΠΑ.Σ. και στα Ι.Ε.Κ. στον Δήμο Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο