Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 87/2020 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για το έργο ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

Accessibility
Κλείσιμο