Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 86/2021 – Αρνητική Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το : 1.) Φωτοβολταϊκό ΦΒ Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 134,978MW, στη θέση «ΠΕΡΙΚΚΑΣ 5» .Ε. Πτολεμαΐδας, . Εορδαίας, Π.Ε. Κοζάνης, Π. υτικής Μακεδονίας της ΕΗ ΑΝΑΝΕRΣΙΜΕΣ Α.Ε. και 2 ) για την έκδοση ΑΕΠΟ του φωτοβολταϊκού σταθμού της ΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. ισχύος 39,7824MW στη θέση «ΠΕΡΙΚΚΑΣ 7» και του Υ/Σ «ΠΕΡΙΚΚΑ».

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 85/2021 – Γνωμοδότηση Δ.Σ. για την χορήγηση νέας άδειας για την ανασκαφή ανεύρεση κρυμμένου θησαυρού στην κοινότητα Μαυροπηγής
August 16, 2021
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 87/2021 – Αρνητική γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ Φωτοβολταϊκού (ΦΒ) Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 14,988MW, στη θέση «ΠΤΕΛΕCΝΑΣ 1» .Ε. Αγ. Παρασκευής & Πτολεμαΐδας, . Εορδαίας, Π.Ε. Κοζάνης, Π. υτικής Μακεδονίας της ΕΗ ΑΝΑΝΕCΣΙΜΕΣ Α.Ε και (ΦΒ) Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 18,00018MW, στη θέση «ΠΤΕΛΕΩΝΑΣ 2» Α.Ε. Αγ. Παρασκευής & Πτολεμαΐδας, . Εορδαίας, Π.Ε. Κοζάνης, Π. Δυτικής Μακεδονίας της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.
August 16, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 86/2021 – Αρνητική Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το : 1.) Φωτοβολταϊκό ΦΒ Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 134,978MW, στη θέση «ΠΕΡΙΚΚΑΣ 5» .Ε. Πτολεμαΐδας, . Εορδαίας, Π.Ε. Κοζάνης, Π. υτικής Μακεδονίας της ΕΗ ΑΝΑΝΕRΣΙΜΕΣ Α.Ε. και 2 ) για την έκδοση ΑΕΠΟ του φωτοβολταϊκού σταθμού της ΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. ισχύος 39,7824MW στη θέση «ΠΕΡΙΚΚΑΣ 7» και του Υ/Σ «ΠΕΡΙΚΚΑ».

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 86/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο