Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 86/2020 – Συλλυπητήριο ψήφισμα για τον εκλιπόντα Πρόεδρο της Κοινότητας Πενταβρύσου του Δήμου Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο