Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 86/2018 – Τροποποίηση της υπ’αριθ. 226/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης τμήματος Δημοτικού καταστήματος στον πρώην Δήμο Αγίας Παρασκευής προς το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και αποκατάστασης Ατόμων με αναπηρία ΠΕ Κοζάνης

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 84/2018 – Συζήτηση και έκδοση ψηφίσματος επί του αιτήματος του Συλλόγου συζύγων θανόντων σχετικά με την χορήγηση των συντάξεων χηρείας.
July 10, 2018
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 87/2018 – Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Εορδαίας στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
July 10, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 86/2018 – Τροποποίηση της υπ’αριθ. 226/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης τμήματος Δημοτικού καταστήματος στον πρώην Δήμο Αγίας Παρασκευής προς το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και αποκατάστασης Ατόμων με αναπηρία ΠΕ Κοζάνης

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 86/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο