Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 85/2021 – Γνωμοδότηση Δ.Σ. για την χορήγηση νέας άδειας για την ανασκαφή ανεύρεση κρυμμένου θησαυρού στην κοινότητα Μαυροπηγής

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 84/2021 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 16/2021 Απόφαση σχολικής επιτροπής Α/θμιας εκπαίδευσης που αφορά καταστροφή αχρήστου υλικού στο 11ο ημ. Σχολείο
August 16, 2021
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 86/2021 – Αρνητική Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το : 1.) Φωτοβολταϊκό ΦΒ Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 134,978MW, στη θέση «ΠΕΡΙΚΚΑΣ 5» .Ε. Πτολεμαΐδας, . Εορδαίας, Π.Ε. Κοζάνης, Π. υτικής Μακεδονίας της ΕΗ ΑΝΑΝΕRΣΙΜΕΣ Α.Ε. και 2 ) για την έκδοση ΑΕΠΟ του φωτοβολταϊκού σταθμού της ΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. ισχύος 39,7824MW στη θέση «ΠΕΡΙΚΚΑΣ 7» και του Υ/Σ «ΠΕΡΙΚΚΑ».
August 16, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 85/2021 – Γνωμοδότηση Δ.Σ. για την χορήγηση νέας άδειας για την ανασκαφή ανεύρεση κρυμμένου θησαυρού στην κοινότητα Μαυροπηγής

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 85/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο