Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 85/2020 – Οικονομική Ενίσχυση της ΔΕΥΑΕ στα πλαίσια εφαρμογής της ΠΝΠ. (ΦΕΚ 75/30-3-2020 & 84/13-4-2020 )

Accessibility
Κλείσιμο