Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 85/2019 – Χορήγηση αδειών παραγωγού πωλητή υπαίθριου Εμπορίου ( λαϊκών αγορών ) στους Ραδουνισλή Νικόλαο και Αϊβατζίδη Αναστάσιο.

Accessibility
Κλείσιμο