Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 84/2019 – Έγκριση της υπ’αριθ. 10/2019 ΑΔΣ της ΚΕΔΕ σχετικά με την αντιμισθία του Προέδρου και των μελών του ΔΣ για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του

Accessibility
Κλείσιμο