Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 8/2021 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 89/2020 απόφασης της σχολικής επιτροπής Α/θμίας εκπαίδευσης του Δήμου Εορδαίας για την μείωση των μισθωμάτων των σχολικών κυλικείων για το σχολικό έτος 2020-2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 7/2021 – Λήψη απόφασης α) Διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης για την παραχώρηση του 30% των καθορισμένων θέσεων κενωθέντων περιπτέρων στο Δήμο β) σύσταση τριμελούς επιτροπής για την διεξαγωγή της εν λόγω δημόσιας κλήρωσης και διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπολοίπου 70% των καθορισμένων θέσεων κενωθέντων περιπτέρων Δήμου Εορδαίας
March 5, 2021
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 9/2021 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 67/2020 απόφασης της σχολικής επιτροπής β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Εορδαίας για την μείωση των μισθωμάτων των σχολικών κυλικείων για το σχολικό έτος 2020-2021.
March 5, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 8/2021 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 89/2020 απόφασης της σχολικής επιτροπής Α/θμίας εκπαίδευσης του Δήμου Εορδαίας για την μείωση των μισθωμάτων των σχολικών κυλικείων για το σχολικό έτος 2020-2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 8/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο