Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 80/2020 – Ορισμός αναπληρωματικών μελών στην επιτροπή εκτίμηση – εκποίηση κινητών & ακινήτων του Δήμου Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο