Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 79/2021 – Διατήρηση ή μη κενωθέντων περιπτέρων α) επι της οδού 25ης Μαρτίου & Ι Χρηστίδη και β) επί της οδού Νοσοκομείου

Accessibility
Κλείσιμο