Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 79/2018 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής έργου «Κατασκευή Περίφραξης Νέων Κοιμητηρίων Δήμου Πτολεμαΐδας» με αριθμ. μελέτης 6/2009.

Accessibility
Κλείσιμο