Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 76/2020 – Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Δήμου Εορδαίας- Δήμου Κοζάνης- Δήμου Σερβίων- Δήμου Βοίου με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου Υποδομές για τη στήριξη της Επιχειρηματικότητας στην ΠΕ Κοζάνης Β φάση

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 75/2020 – Αποδοχή απόφασης Περιφερειακού συμβουλίου περί έγκρισης ένταξης νέων έργων στο ΕΑΠ ΔΜ – Τροποποίηση πρ/σμού και Τεχνικού προγράμματος. οικ. Έτους 2020
September 3, 2020
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 77/2020 – Εξουσιοδότηση Αντιδημάρχου για υπογραφή σχετικών συμβολαίων με την ΔΕΔΔΗΕ
September 3, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 76/2020 – Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Δήμου Εορδαίας- Δήμου Κοζάνης- Δήμου Σερβίων- Δήμου Βοίου με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου Υποδομές για τη στήριξη της Επιχειρηματικότητας στην ΠΕ Κοζάνης Β φάση

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 76/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο