Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 75/2020 – Αποδοχή απόφασης Περιφερειακού συμβουλίου περί έγκρισης ένταξης νέων έργων στο ΕΑΠ ΔΜ – Τροποποίηση πρ/σμού και Τεχνικού προγράμματος. οικ. Έτους 2020

Accessibility
Κλείσιμο