Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 75/2018 – Λήψη απόφασης για την εκπόνηση μελέτης Ανέγερση 2ου ΕΠΑΛ Πτολεμαΐδας – Τροποποίηση πρ/σμού – τεχνικού προγράμματος έτους 2018.

Accessibility
Κλείσιμο