Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 74/2021 – Αποφασίσθηκε η εκποίηση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) και μεταχειρισμένων συσσωρευτών/ μηχανημάτων έργου.

Accessibility
Κλείσιμο