Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 74/2020 – Επιλογή συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο