Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 73/2019 – Αποδοχή ποσού από πιστώσεις ΣΑΕΠ για το υποέργο Συντήρηση 10ου Νηπιαγωγείου – Τροποποίηση πρ/σμού – Τεχνικού Προγράμματος 2019

Accessibility
Κλείσιμο