Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 72/2021 – Καθορισμός τιμή μονάδος προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Μαριγώς Χατζηαυγουστίδη

Accessibility
Κλείσιμο