Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 72/2018 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Accessibility
Κλείσιμο