Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 7/2018 – Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Δ’ Τριμήνου 2017 του προϋπολογισμού του Δήμου μας

Accessibility
Κλείσιμο