Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 70/2021 – Έγκριση κανονισμού λειτουργίας λαϊκής αγοράς Δήμου Εορδαίας.

Accessibility
Κλείσιμο