Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 68/2020 – Παράταση διάρκειας μίσθωσης ακινήτου της ΤΚ Καρυοχωρίου Δήμου Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο