Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 68/2018 – Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου « Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Περδίκκα »

Accessibility
Κλείσιμο