Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 66/2018 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «Συντήρηση 12ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας» του Δήμου Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο