Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 65/2020 – Κήρυξη μειοδοτικής Δημοπρασίας για την στέγαση Νηπιαγωγείων Πτολεμαΐδας Δήμου Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο