Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 65/2018 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «Συντήρηση αμφιθεάτρου Τ.Κ. Μεσοβούνου».

Accessibility
Κλείσιμο