Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 64/2020 – Μίσθωση ακινήτου για στέγαση υπηρεσιών Κοινωνικής προστασίας και του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο