Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 64/2019 – Έγκριση σύμβασης – Πλαισίου για την τροφοδότηση της Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας με την μονάδα Πτολεμαΐδα V

Accessibility
Κλείσιμο