Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 64/2018 – Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

Accessibility
Κλείσιμο